The Grace of Vocation and the Explanation of Existence: a Study Based on the Youth of St. Raphael Kalinowski Cover Image

Łaska powołania i objaśnianie egzystencji. Studium na podstawie młodzieńczych lat św. Rafała Kalinowskiego
The Grace of Vocation and the Explanation of Existence: a Study Based on the Youth of St. Raphael Kalinowski

Author(s): Albert Stanisław Wach
Subject(s): Cultural history, Systematic Theology, Pastoral Theology
Published by: Wydawnictwo Karmelitów Bosych
Keywords: Vocation;Grace;Existence;St Raphael Józef Kalinowski;priest;religious order;

Summary/Abstract: Artykuł stanowi próbę przedarcia się przez gąszcz historycznych i egzystencjalnych wydarzeń związanych z okresem pierwszych dwudziestu ośmiu lat życia Józefa Kalinowskiego (św. Rafała) i dotarcia do teologicznego „miejsca” jego spotkania z łaską powołania szczegółowego (życie zakonne, kapłaństwo). Jest jednocześnie usiłowaniem znalezienia odpowiedzi na pytanie stawiane przez naszego Bohatera o własną egzystencję i jej znaczenie. Podstawą źródłową analizy są jego osobiste Listy i Wspomnienia. Celem artykułu, który ma też charakter duszpastersko-powołaniowy, jest pokazanie na konkretnym przykładzie związku i wzajemnego oddziaływania pomiędzy łaską powołania a rozumieniem samego siebie.

  • Issue Year: IV/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 23-70
  • Page Count: 47
  • Language: English, Polish