Provincial entity in pre-citizen existence Cover Image

Malograđanski entitet u pregrađanskoj egzistenciji
Provincial entity in pre-citizen existence

Author(s): Milenko Perović
Subject(s): Marxism, Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Osnovna pogreška mnogih ustaljenih teorijskih pogleda i svakodnevnih ljudskih zdravorazumskim mnenja na fenomen malograđanstva sastoji se u tome što je on tretiran uglavnom en bloc, kao jedan konzistentni istorijsko-antropološko-psihološki kontingent. Ovakvoj pogrešci vodile su zajedničke karakteristike fenomena malograđanstva u različitim vremenima i okolnostima, koje su dozvoljavale teorijsku konstrukciju kontinuiteta njegovog razvoja, oslonjenu na ono što je fenomenološki zajedničko manifestovanje malograđanstva. Traganje za imanentnim karakteristikama ovoga fenomena, otkrivanje bitnijih razlika i razvojnih stupnjeva u različitim epohama u kontekstu ekonomske, sociološke i istorijske analize> zapostavljano je karakterističnom isključivošću kulturološke i psihološke analize kojoj je on podvrgavan. Radi se upravo o tome da tek jedan interdisciplinarni zahvat u tkivo ovoga fenomena može razlučiti njegove stupnjeve evolucije i otkriti istovremeno dejstvo imanentnih zakonitosti i spoljnih faktora koji ga oblikuju.

  • Issue Year: 1980
  • Issue No: 256/257
  • Page Range: 236-239
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian