Relations of man by Martin Buber Cover Image

Odnosni čovjek Martina Bubera
Relations of man by Martin Buber

Author(s): Pavao Brajša
Subject(s): Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Odnosnu antropologiju Mairtiina Bubera, njegov piistup čovjeku kao odnosinom biću možemo promatrati i analiziratii s tri aspeikta: prvd je odnos (Između, Susret), drugi je naše Ja, a treći je Drugi pokraj nas. Svijet odnosa, svijet našeg Ja i svijet Drugoga pokraij nas su tri stvamosti koje nas okružuju, u kojima živimo. Kvaliteit našeg života ovisi upravo o onome što se dešava u navedenim trima stvarnostima. U našem izliaganju dodatd ćemo tome još neke Buberove misli 0 nagonu i braku, tj. o seksualnom i bračnom životu.

  • Issue Year: 1980
  • Issue No: 256/257
  • Page Range: 221-223
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian