Anthropology and the truth problem (In Sartr's

Antropologija i problem istine (u Sartrovoj „kritici dijalektičkog uma“ )
Anthropology and the truth problem (In Sartr's "Critique of dialectic mind")

Author(s): Milan Mladenović
Subject(s): Marxism, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Sinteza različitih misaonih orijentacija koju je unutar svoga dela ostvaiio Sartr, blila je nezamisliva, a za istraživača nerazumIjiva, ako se ne bi uočila najbitnija dimenzija Sairtrovog dijaloga filosofskom tradicdjom; jer Sartr, zapravo, svoj cenitralni dijalog vodi, s jedne strane, s Hegelom, s druge s Kantom, i to u oba slučaja tek posredstvom Marksa. Dabome da ono »tek« ne treba shvatiti kao da bi se tlime hteo umanjiti značaj Marksovog posredovanja; upravo naprotiv, bez njega bi pomenuti dijalog bio apsolutno nezamisliv; sve što se time htelo reči vezano je za dva osnovna zadatka koja je Sartr sebi nedvosrnisleno postavio već u Predgovoru Critique,1 i jedan i drugi namenjeni u svrhu odgovora na jedno (Sartr kaže. »jedno jedino«) pitanje: »Imamo li danas sredstva da izgradimo jednu strukturalnu i istorijsku antropologiju?«

  • Issue Year: 1980
  • Issue No: 256/257
  • Page Range: 214-217
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian