Tutoring, coaching, mentoring - contemporary forms of education and human development Cover Image

Tutoring, coaching, mentoring – współczesne formy edukacji i rozwoju człowieka
Tutoring, coaching, mentoring - contemporary forms of education and human development

Author(s): Patrycja Maślankiewicz
Subject(s): Education, Methodology and research technology
Published by: Fundacja Pro Scientia Publica
Keywords: edukacja formalna; edukacja nieformalna; edukacja ustawiczna; rozwój; coaching; mentoring; tutoring;

Summary/Abstract: Edukacja formalna (szkolna) spełnia swoją rolę w zakresie rozwoju intelektu człowieka (IQ) i pozostawia głęboki deficyt w zakresie rozwoju inteligencji emocjonalnej (EQ). Alternatywnymi metodami dla klasycznego modelu edukacji są jej nowoczesne formy: tutoring, coaching i mentoring. Ich celem jest rozwój niewykorzystanego potencjału drzemiącego w człowieku oraz zniwelowanie deficytu w zakresie rozwoju osobowości. Współpraca edukacji formalnej (szkolnej) z edukacją pozaformalną i nieformalną czyni człowieka w pełni ukształtowanym i zwiększa jego szanse na życiowy i zawodowy sukces.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 6
  • Page Range: 382-391
  • Page Count: 10
  • Language: Polish