"Secrets of the Odrzechowa" - an interdisciplinary educational project as a basis for conservation activities saving the historic equipment of the old church in Odrzechowa Cover Image

"Tajemnice Odrzechowej" - interdyscyplinarny projekt edukacyjny jako podstawa dla działań konserwatorskich ratujących zabytkowe wyposażenie dawnej cerkwi w Odrzechowej
"Secrets of the Odrzechowa" - an interdisciplinary educational project as a basis for conservation activities saving the historic equipment of the old church in Odrzechowa

Author(s): Łukasz Wojtowicz
Subject(s): Christian Theology and Religion, Museology & Heritage Studies
Published by: Fundacja Pro Scientia Publica
Keywords: ikonostas; dziedzictwo; warsztaty; Sanok; Odrzechowa;

Summary/Abstract: Projekt „Tajemnice Odrzechowej” to wspólne przedsięwzięcie studenckiego Koła Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury działającego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa. Głównym celem było uratowanie zabytkowego wyposażenia dawnej cerkwi w Odrzechowej (obecnie kościoła rzymskokatolickiego), które odnalezione zostało na strychu świątyni. Poza ochroną odnalezionych zabytków zaplanowana została również szeroka akcja edukacyjna oparta o warsztaty artystyczne oraz wykłady dotyczące sztuki cerkiewnej oraz ochrony dziedzictwa. Zajęcia plastyczne prowadzone były przez studentów, natomiast wykłady – przez pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Dzięki naszym działaniom udało się zinwentaryzować oraz zabezpieczyć cenne obiekty, m.in fragmenty trzech ołtarzy bocznych, z XVIII i XIX wieku, elementy architektury ikonostasu oraz kilka drobnych ruchomaliów (m.in. krzyże procesyjne z XVIII i XIX wieku). Przeprowadzone warsztaty i wykłady wzbudziły wśród mieszkańców potrzebę podjęcia kolejnych inicjatyw mających na celu ochronę oraz promocję lokalnego dziedzictwa.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 6
  • Page Range: 304-309
  • Page Count: 6
  • Language: Polish