Outer language signs in theater, their classification and function Cover Image

Vanjezički znaci u pozorištu, njihova klasifikacija i funkcija
Outer language signs in theater, their classification and function

Author(s): Jan Kott
Contributor(s): Biserka Rajčić (Translator)
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Theoretical Linguistics, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: U kulturi je sve znak, on ne samo da postoji, da ima materijalan oblik, već i na nešto ukazuje, nešto prenosi, znači. Govorni jezik je samo jedan od sastema znakova; »jezicima« se takođe mogu simatrati sistem saobraćajnih znakova, arhitektonski siistem, moda, sistem spremanja jela i hrana. U pozorištu je govorni jezik jedan od s'istema znakova, koji nije uvek najvažniji. Balet, u priličnoj meiti cirkus, pantomima, nejezičko su pozorište. U operi jezički sloj nije najvažniji. Za gledaoca koji ne razume jezik, pozorište na stranom jeziku je nejezičko. Ovaj primer je zanimIjiv jer ukazuje na to da je iz jezika uzet samo organizovan zvukovni materijal. U strukturalnoj lingvistici Sosirovog tipa taj organizovani zvuk se karakteriše kao »označitelj«, signifier, »signifiant «, »Das Zeichen«. Druga strana znaka je »označeno«, »signified «, »signifie«, »Das Bezeichnete«. Ovo razlikovanje »označitelja« i »oznaoenog«, koje je učinjeno u lingvistici pre pola veka, izvršilo je revohiciju u savremenoj humanistici, oznaoilo je početak nove discipline — semantike, i omogućilo da se preoizniije proučava odinos onoga što se nekada nazivalo: forma i sadržaj.

  • Issue Year: 1980
  • Issue No: 260
  • Page Range: 309-310
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian