Development of the Social Pedagogy in Bulgaria Cover Image

Развитие на социалната педагогика в България
Development of the Social Pedagogy in Bulgaria

(Summary of the Second University Simposium on Social Pedagogy)

Author(s): Marina Pironkova
Subject(s): Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Preschool education, School education, State/Government and Education, Conference Report, Sociology of Education
Published by: Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“
Keywords: social pedagogy; social-pedagogical theory; social work

Summary/Abstract: Статията представя дискусията по време на Втория университетски симпозиум по социална педагогика на 1 декември 2016 г. Научният форум в чест на 25-годишнината от създаването на специалност „Социална педагогика“ в България и 20-годишнината от създаването на катедра „Социална педагогика и социално дело“ включва три тематични направления: „История на социалната педагогика“, „Теоретични проекции и сравнителни аспекти на социалната педагогика“ и „Социалната педагогика и социалната работа – съв­ременни подходи и актуални практики“.

  • Issue Year: 89/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 440-446
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian