Roads of studying relations between guidance of education, mobility, reproduction and emancipation of working class of Vojvodina Cover Image

Pravci proučavanja odnosa između usmeravanja obrazovanja, pokretljivosti, reprodukcije i emancipacije radničke klase Vojvodine
Roads of studying relations between guidance of education, mobility, reproduction and emancipation of working class of Vojvodina

Author(s): Spasoje Bjelica
Subject(s): Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Pokazatelji rezultata usmeravanja srednjeg obrazovanja na području Vojvodine ukazuju na njegove nesumnjive pozitivne tendencije i uticaj na prilagođavanje obrazovanja potrebama drugih društvenih delatnosti, potrebama i opredeljenjima pojedinaca, kao i na prilagođavanje postojećim i stvaranje novih uslova za potrebe tako usmerenog obrazovanja. Ovi rezultati, takođe, ukazuju na funkciju usmeravanja obrazovanja sa stanovišta korišćenja procesa obrazovanja kao kanala društvene pokretljivosti, kao sredstvo ostvarivanja socijalne sigurnosti građana i kao jedan od osnovnih načina i puteva adekvatne reprodukcije i emancipacije radničke klase. Međutim, početni rezultati, koji su ostvareni na području Vojvodine na planu usmeravanja srednjeg obrazovanja, još su ilustrativniji i ubedljiviji kada je u pitanju uticaj širih društvenih faktora na karakter i rezultate usmeravanja u obrazovanju, bez obzira o kojem vidu i nivou usmeravanja se radi.

  • Issue Year: 1979
  • Issue No: 250
  • Page Range: 31-31
  • Page Count: 1
  • Language: Serbian