What isn't work but is art Cover Image

Šta rad nije , a umetnost jeste
What isn't work but is art

Author(s): Jasna Šakota-Mimica
Subject(s): Aesthetics, Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Umetnost jeste stvaralaštvo, određenije, jedan od oblika stvaralaštva, koji se od ostalih razlikuje po posebnosti svog predmeta i njemu specifičnom pristupu. Umetnost ne otkriva svoj predmet kao već gotov. Ona ga stvara u materiji i to čini po samo njoj svojstvenim načinima pronalaženja odgovarajućeg čulnog izraza za umetničku ideju, to jest, po načinima stvaranja umetnički lepog. Ovakvo određenje umetnosti daje mogućnost ne samo razlikovanja umetnosti i drugih oblika stavralaštva, već i uspostavljanja distinkcije između umetnosti i rada. Načini nastajanja umetnički lepog određuju stvaralačko kao suštinsku odredbu umetnosti, dok načini rada mogu stvaralačko učiniti samo akcidencijom rada. Rad je još uvek rad i kad nije stvaralački, dok umetnosti bez stvaralačkog nema. Rad može biti stvaralački, ali ga to ne čini umetničkim stvaralaštvom. Stvaralačko se u tom radu pojavljuje kao nesuštinsko, jer je suština svakog rada, pa i stvaralačkog, u njegovoj funkciji sredstva za neku njemu spoljašnju svrhu. To da je stvaralačko suština umetničkog stvaralaštva, znači da je stvaralačko iznalaženje izraza za umetničku ideju svrha umetnosti. Stvaralačko traženje oblika za neku zamisao u stvaralačkom radu nije svrha tog rada, već je svrha da se tako dobijeni rezultat upotrebi, odnosno da zadovolji neku potrebu van rada. Rad, dakle, nije umetničko stvaralaštvo. Ni umetničko stvaralaštvo nije rad. Ovo tvrđenje povlači za sobom odbacivanje uobičajene podele rada po ostvarenju potencija na intelektualni i fizički, i po rezultatu na materijalno produktivan, koje su društveno korisne i duhovno produktivan rad, ako se pod intelektualnim i duhovnim radom misli i na umetničko stvaralaštvo.

  • Issue Year: 1979
  • Issue No: 250
  • Page Range: 15-16
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian