COLLABORATION MAGAZINES Cover Image

SURADNIČKI ČASOPISI
COLLABORATION MAGAZINES

Author(s): Igor Žic
Subject(s): Croatian Literature, Theory of Literature
Published by: Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne

Summary/Abstract: Pažljivo čitanje ozbiljnih knjiga donosi ponekad puno zadovoljstva i otvara posve nove poglede na dom i svijet. Davno sam uočio neobičnu informaciju koju je Vladimir Dedijer donio samo kao bilješku u svojoj hagiografiji Josip Broz Tito – Prilozi za biografiju (Beograd, 1953.): „Titov portret koji je radio Moša Pijade bio je nestao i uprkos svim naporima nije se mogao nigde pronaći. Tek u leto 1952. godine Zagrepčanin Božo Aleksander, činovnik Ujedinjenih nacija, obavestio je Mošu Pijade da je portret pronađen. Njega je advokat Bora Prodanović 1934. godine poklonio Irini Aleksander, supruzi Bože Aleksandera. Aleksanderovi su ga prilikom odlaska iz Jugoslavije ostavili u Zagrebu. Za vreme okupacije bio mu se zameo svaki trag. Sada se nalazi u Beogradu.“ (Dedijer, V.: Novi prilozi za biografiju J. B. Tita, Rijeka, 1980., str. 234).

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 87-88
  • Page Range: 241-302
  • Page Count: 62
  • Language: Bosnian