Functions of style in St. Augustine’s Christian rhetoric Cover Image

Funcțiile stilului în retorica creștină a Sf. Augustin
Functions of style in St. Augustine’s Christian rhetoric

Author(s): Ioan Milică
Subject(s): Applied Linguistics
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
Keywords: elocuție; predică; retorică creștină

Summary/Abstract: Răspîndirea creștinismului a determinat schimbări culturale majore în Europa și în întreaga lume. Fără a insista asupra relațiilor dintre noua religie și cultura clasică, este suficient să arătăm că, în planul artei de a vorbi convingător, perspectiva asumată de părinții Bisericii creștine a favorizat, pe de o parte, supraviețuirea unora dintre lucrările de elocință ale Antichității, și, pe de altă parte, a condus la instaurarea unei retorici religioase care s-a desprins treptat de sub tutela vechilor modele. Lucrarea de față are ca obiectiv de bază prezentarea sintetică și sistematică a concepției Sf. Augustin asupra importanței și funcțiilor elocuției, pentru a reliefa inovațiile pe care acest gînditor le aduce canonului retoric clasic.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 1-7
  • Page Count: 7
  • Language: Romanian