The development of adjective and adverb grading in Romanian Cover Image

Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
The development of adjective and adverb grading in Romanian

Author(s): Ştefan Găitănaru
Subject(s): Morphology, Historical Linguistics
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
Keywords: gradație; intensificator; superlativul invers; analitic; sintetic

Summary/Abstract: Gradația adjectivală și adverbială a fost descrisă urmărindu-se direcțiile evolutive din latina populară și, fără o analiză în detaliu, cele integratoare, în contextul de ansamblu al limbilor romanice. Fără să aibă preocupări teoretice, prezentul studiu pleacă de la o înțelegere actuală a noțiunilor presupuse de categoria gradației, în funcție de care descrie faptele de limbă din texte aparținînd primelor trei secole. Obiectivul principal a fost exemplificarea cu fapte de limbă a tipurilor și subtipurilor de structuri și elemente: grade de intensitate (pozitivul, intensivul și superlativul absolut) și de comparație (comparativul de egalitate, de inegalitate și superlativul relativ); semiadverbele comparative și modalitățile de realizare a complementului comparativ și a expansiunii acestei poziții sintactice la nivel frastic. După evidențierea unor experimente regresive, s‑a încercat realizarea unei corelări nuanțate și diversificate între normele epocilor investigate și cea a limbii române actuale.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 1-15
  • Page Count: 15
  • Language: Romanian