An Old Man and a Dog Cover Image

Stary człowiek i pies
An Old Man and a Dog

Author(s): Hanna Mamzer
Subject(s): Gerontology
Published by: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Keywords: senior citizens; animal assisted therapies; dog-human relations

Summary/Abstract: Tekst prezentuje analizę potencjalnego pozytywnego wpływu zwierząt i terapii z udziałem zwierząt na poczucie dobrostanu seniorów. W kontekście starzejących się populacji współczesne społeczeństwa zachodnioeuropejskie napotykają coraz większe wyzwania dbania o wiekową kohortę, jaką stanowią seniorzy. W tekście zaprezentowano specyfikę wieku senioralnego oraz wynikające z niej trudności. Szczególny nacisk został położony na wagę relacji społecznych, w tym relacji człowiek – zwierzę, mogących w znaczący sposób redukować poczucie osamotnienia wśród seniorów.The article aims at analyzing a potential positive influence of animal assisted therapies on senior citizens. In the context of ageing, contemporary Western societies face a challenge of taking care of wellbeing of a growing number of their senior citizens. Not only should medical assistance be taken into account, but also adequate psychological support. Animal assisted therapies are still an undiscovered option of increasing a subjective sense of elderly person’s wellbeing. The article presents difficulties that senior citizens face due to their ageing and selected options of applying animal assisted therapies as a solution to some of these challenges. Special emphasis is placed on reducing a sense of loneliness experienced by the elderly, and a brief comparison of the situation in Poland and other countries is presented.

  • Issue Year: 14/2015
  • Issue No: 32
  • Page Range: 63-83
  • Page Count: 21
  • Language: Polish