LANDSCAPES IN KARADAĞ, MUSLIMS AFTER BERLIN TREATY Cover Image
  • Price 5.00 €

BERLİN ANTLAŞMASINDAN SONRA MÜSLÜMANLARIN KARADAĞDA KALAN ARAZİLERİ MESELESİ
LANDSCAPES IN KARADAĞ, MUSLIMS AFTER BERLIN TREATY

Author(s): Zübeyde Güneş Yağci
Subject(s): 19th Century, The Ottoman Empire
Published by: Almanah

Summary/Abstract: Osmanlı Devleti, bir Balkan Devleti olarak gelişmesini idame ettirdi. Devletin kurulduğu ilk zamanlardan itibaren temel hedeflerden bir tanesi yine devletin kuruluşunun temel taşlarından biri olan gaza ideolojisinin gerçekleştirebileceği bir alan olan Balkanları ele geçirmekti. Bu manevi katkının yanı sıra Balkanlara doğru yayılma politikası izleyen Osmanlı Devleti için Balkanların güvenliği devletin güvenliği ve muhafazası ile eşdeğerdi. Ayrıca Balkanlarda üretilen tarımsal ve hayvansal ürünler, Edirne, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlerin iaşesi için vazgeçilmez olduğu kadar ordunun ve sarayın ihtiyaçlarının karşılanması açısından da elzemdi. Bütün bunlara ilaveten zengin Balkan toprakları devlet hazinesinin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktaydı. Buna Avrupa’da meydana gelen teknolojik gelişmeler ve fikirlerin Balkanlar yoluyla Osmanlı Devleti’ne girdiğini ilave etmek gerekmektedir. 1390’larda silah yapım teknolojisinin Raguza Cumhuriyeti üzerinden Osmanlı Devleti’ne girdiğini burada misal olarak gösterebiliriz. Bu durum XIX. yüzyılda bile kendini göstermektedir ki, Aydınlanma Çağı fikirleri, Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı yine önce Balkanlar’da kendini göstermiştir.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 63-64
  • Page Range: 189-207
  • Page Count: 20
  • Language: Turkish