Supporting Students in Becoming Adults Cover Image

Wspieranie młodzieży akademickiej w dojrzewaniu do dorosłości
Supporting Students in Becoming Adults

Author(s): Katarzyna Klimkowska
Subject(s): Anthropology, Education, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: wczesna dorosłość; studenci; problemy życiowe; rozwój dorosłych; psychoedukacja; psycho-profilaktyka

Summary/Abstract: Celem artykułu jest ukazanie potrzeby psychoedukacyjnego akademickiego wspierania rozwoju w dorosłości studentów oraz budowania wśród młodzieży akademickiej pozytywnego klimatu dla korzystania z tego typu wsparcia. Obszary wymagające profesjonalnej interwencji doradczej i edukacyjnej wyodrębniono na podstawie analizy specyfiki rozwojowej okresu wczesnej dorosłości w świetle wybranych koncepcji rozwoju człowieka dorosłego,analizy problemów życiowych doświadczanych przez dorosłych, analizy założeń psychoprofilaktyki oraz analizy wyników badań empirycznych nad wybranymi kompetencjami studentów do funkcjonowania jako osoby dorosłe.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 18
  • Page Range: 69-86
  • Page Count: 18
  • Language: Polish