THE OTTOMAN STATE AND PREFERRED GOVERNMENTAL SYSTEM Cover Image
  • Price 5.90 €

OSMANLIDA EYALET VE İMTİYAZLI HÜKÜMETLER SİSTEMİ
THE OTTOMAN STATE AND PREFERRED GOVERNMENTAL SYSTEM

Author(s): M. Selçuk Özkan
Subject(s): Political history, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Ottoman; State; Privileged Governments;

Summary/Abstract: Osmanlı Devleti döneminde “eyalet”, birkaç sancağın birleşmesi sonucu oluşan idari birimlerdir. İmparatorlukta eyalet sistemi yanında bazı imtiyazlı hükümetlerin yönetimi de yerel olarak sağlanmıştır. Osmanlı devleti bu hükümetleri iç işlerinde serbest bırakmakla beraber hem bunların bir kısmından vergi veya haraç almış hem de bu hükümetlerin kendilerini yönetmelerine izin vermiştir. Bu durum zaman içinde merkezi hükümetin kontrolü dışına çıkmıştır. Osmanlı devleti uzun yıllar geniş bir coğrafya içinde farklı inanç ve etnik kimliklere sahip insanları yerel yönetimler eliyle kontrol altında tutmayı başarmıştır. Osmanlı eyalet sisteminin yapısı ve işleyişi ile bazı imtiyazlı hükümetlerin nasıl idare edildiği bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. Bu konuda alanyazın taranarak konuyla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 63-64
  • Page Range: 115-123
  • Page Count: 9
  • Language: Turkish