ORIENTALISMS AS A HERITAGE OF THE OTTOMAN LANGUAGE CULTURE Cover Image
  • Price 4.90 €

ORIJENTALIZMI KAO NASLJEĐE OSMANLIJSKE JEZIČKE KULTURE
ORIENTALISMS AS A HERITAGE OF THE OTTOMAN LANGUAGE CULTURE

Author(s): Alija Džogović
Subject(s): The Ottoman Empire, Cultural Essay
Published by: Almanah
Keywords: Orientalism; The Ottoman Empire; Language heritage;

Summary/Abstract: U bosanskom jeziku, a tako i u govorima Sandžaka – kao dijelovima rasprostranjene mape bosanskog jezičkog sistema, orijentalizmi su postali koherentni lingvistički leksički sloj statusnog prava na egzistenciju u usmenoj i pisanoj kulturi Bošnjaka. Bosanski jezik, kao jedan od južnoslavenskih jezika, stekao je svoju posebnost koja se temelji na specifičnostima od onih prvih tzv. redakcija u XII vijeku, a svakako i ranije, s obzirom da su se jezičke specifičnosti formirale zajedno sa posebnostima u društvu i kulturi Stare Bosne i Hercegovine, kao i u drugim kontaktnim jezičkim izoglosama.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 61-62
  • Page Range: 233-237
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian