PRESENTING MONTENEGRO AND MONTENEGRINS IN THE WORK TOPHANELI KAMIL KAPUDANA Cover Image
  • Price 5.90 €

PREDSTAVLJANJE CRNE GORE I CRNOGORACA U DJELU TOPHANELI KAMIL KAPUDANA
PRESENTING MONTENEGRO AND MONTENEGRINS IN THE WORK TOPHANELI KAMIL KAPUDANA

Author(s): Hatice Oruç, Sila ŞENLEN GÜVENÇ
Subject(s): Turkish Literature, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Montenegro; Tophaneli Kamil; Istanbul conference;

Summary/Abstract: U vrijeme procesa rješavanja 'istočnog pitanja', koji je doveo do Berlinskog sporazuma 1878. god., kao i nakon toga, u Osmanskom carstvu napisana su razna djela o Crnoj Gori na turskom/osmanlijskom jeziku.1 Pisanje ovih djela započelo je u vrijeme vladavine Abdulhamida II, a nastavilo se i u periodu poslije toga. Djela napisana o Crnoj Gori usko su povezana sa političkim i vojnim stanjem u Osmanskoj državi, kao i njenom spoljnjom politikom. U ovim djelima nalaze se i brojne informacije o Crnoj Gori, kao i narodu koji u njoj živi. U tom pogledu djelo, o kojem raspravljamo u ovom radu, pod nazivom Neki podaci o Crnoj Gori (Karadağ Hakkında Bazı Malûmâtı Şâmildir) ima značajno mjesto.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 61-62
  • Page Range: 213-224
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian