THE MEANING OF THE OTTOMAN DEFTERS FOR STUDYING MONTENEGRIAN POLIMLJE Cover Image
  • Price 5.90 €

ZNАČАJ OSMАNSKIH DEFTERА ZА IZUČАVАNJE CRNOGORSKOG POLIMLJА
THE MEANING OF THE OTTOMAN DEFTERS FOR STUDYING MONTENEGRIAN POLIMLJE

Author(s): Marijan Premović
Subject(s): Cultural history, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: The Ottoman Empire; Montenegro; Middle Age; Polimlje;

Summary/Abstract: U ovom radu prikazujemo popisne deftere koji se odnose na prostor današnjeg crnogorskog Polimlja u srednjem vijeku. Dragocjene podatke pružaju nam: Zbirni katastarski popis krajišnika Isa–bega Ishakovića iz 1455. godine; Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine; Poimenenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina iz 1475/77. godine i Popisni defter Skadarskog sandžaka iz 1485. godine. Upoređivanjem podataka iz ova četiri popisa pruža se mogućnost da se prikaže oblik administrativnog uređenja, tipologija naselja,da se prate promjene u kretanju stanovništva, odnosi na zemlji, podjela na društvene grupe i njihov status, poreski sistem i privreda.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 59-60
  • Page Range: 301-315
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian