PRESENTING ON SCIENTIFIC MEETING "100 YEARS SINCE THE OTTOMANS HAVE LEFT BALKAN: CIVILIZATION OR OCUPATION - WHAT HAVE THEY LEFT US" Cover Image
  • Price 5.90 €

IZLAGANJE NA NAUČNOM SKUPU "100 GODINA OD ODLASKA OSMANLIJA SA BALKANA: CIVILIZACIJA ILI OKUPACIJA - ŠTA SU NAM OSTAVILI"
PRESENTING ON SCIENTIFIC MEETING "100 YEARS SINCE THE OTTOMANS HAVE LEFT BALKAN: CIVILIZATION OR OCUPATION - WHAT HAVE THEY LEFT US"

Author(s): Sabrija Vulić
Subject(s): The Ottoman Empire, Cultural Essay
Published by: Almanah
Keywords: The Ottoman Empire; Balkan; Civilization; Herceg Novi; Risno;

Summary/Abstract: Poštovani organizatori, učesnici skupa, Želim da vam se zahvalim što ste pružili mogućnost da se naučna i šira javnost pozabavi na dosljedan način jednom temom koja je, biću slobodan reći, godinama zavlačena pod tepih. Odakle ideja da se samo jedna oblast ovako obradi? Kako nisam istoričar, arheolog ili sličan naučni radnik, moja je želja da ovim i sličnim radovima koje sam ranije imao iniciram one kojima je to posao da objave istinu i naučnim pristupom sačuvaju od zaborava bogato nasljeđe koje je ostalo tokom 200-ogodišnje vladavine Otomanske imperije dijelom Boke Kotorske.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 59-60
  • Page Range: 197-204
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian