IMPACT OF THE OTTOMAN EMPIRE ON OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF URBAN PLACES ON THE TERRITORY OF TODAY'S MONTENEGRO Cover Image
  • Price 5.90 €

UTICAJ OSMANSKE VLADAVINE NA NASTANAK I RAZVOJ URBANIH MJESTA NA TERITORIJI DANAŠNJE CRNE GORE
IMPACT OF THE OTTOMAN EMPIRE ON OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF URBAN PLACES ON THE TERRITORY OF TODAY'S MONTENEGRO

Author(s): Enes Pelidija
Subject(s): The Ottoman Empire, Cultural Essay
Published by: Almanah
Keywords: The Ottoman Empire; Montenegro; Develeopment of urban spaces;

Summary/Abstract: Dolazak Osmanlija na teritoriju Jugoistočne Evrope od druge polovine XIV stoljeća, značio je za te prostore i nastanak nove – osmanske kulture i civilizacije. Kako se u narednim stoljećima širila vlast osmanskih sultana, to je na novoosvojenimna teritorijama došlo do velikih društvenih, privrednih, kulturnih i civilizacijskih promjena. To je bilo vidljivo kako u svakodnevnom životu pojedinaca, tako i cijelih zajednica, te naroda koji su bili u sastavu Osmanskog carstva. Najbolji primjer u kojoj mjeri i kako je prihvaćeno novo stanje bilo je u urbanim sredinama.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 59-60
  • Page Range: 9-30
  • Page Count: 22
  • Language: Bosnian