From a minimum citizen towards citizen of the world - About western civil identity Cover Image
  • Price 5.90 €

Od minimalnog građanina ka građaninu svijeta - O zapadnom građanskom identitetu
From a minimum citizen towards citizen of the world - About western civil identity

Author(s): Otfrid Höffe
Contributor(s): Sulejman Bosto (Translator)
Subject(s): Political Philosophy, Social Philosophy, Theology and Religion, Globalization
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Politička filozofija se dugo vremena ponajviše bavila socijalnim institucijama i sistemima. Pri tome se politika pojavljivala kao suočavanje sa interesima i moći. Zanemareno je to da postoje i subjekti od kojih u demokracijama štoviše proizlazi sva politička vlast. Tom zanemarivanju suprotstavlja se tema građanskog identiteta. Odlučujućeg subjekta, građanina, naravno ne smijemo reducirati na građanina u užem smislu, na državljanina. Čak i ko to smatra najvažnijim aspektom, ne smije prešutjeti druge aspekte, pogotovo što se oni tiču državljanstva.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 42-44
  • Page Range: 137-152
  • Page Count: 16
  • Language: Croatian