Thinker Otfried Höffe - Perspicacious, current and humanistic Cover Image

Mislilac Otfried Höffe - Oštrouman, aktualan i humanističan
Thinker Otfried Höffe - Perspicacious, current and humanistic

Author(s): Mile Babić
Subject(s): Political Philosophy, Social Philosophy, Modern Age, German Idealism
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Otfried Höffe;

Summary/Abstract: Da bih pokazao da je mišljenje njemačkoga filozofa Otfrieda Höffea oštroumno, aktualno i humanističko, prikazat ću tri njegove najnovije knjige koje o tome svjedoče. U svojoj knjizi Kantova kritika praktičnoga uma. Jedna filozofija slobode (Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit, München: Beck, 2012, 456 stranica) – svjetski poznati profesor iz Tübingena (sada professor emeritus), koji je i danas aktivan na mnogim područjima kao predavač u drugim zemljama, kao suizdavač časopisa za filozofska istraživanja Zeitschrift für philosophische Forschung i kao izdavač filozofskoga niza pod naslovom Denker (Mislioci) – izlaže Kantovu praktičnu filozofiju na hermeneutički i aktualan način.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 42-44
  • Page Range: 117-136
  • Page Count: 20
  • Language: Croatian