Capitalism and Socialism Cover Image
  • Price 5.90 €

Kapitalizam i socijalizam
Capitalism and Socialism

Author(s): Gerhard Loettel
Contributor(s): Stjepan Duvnjak (Translator)
Subject(s): Christian Theology and Religion, Government/Political systems, Socio-Economic Research, Sociology of Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Francis Fukuyama; capitalism; socialism;

Summary/Abstract: Nakon razdoblja pobjede, činilo se da je kapitalizma nad realno postojećim ili „diktatorskim socijalizmom,“ činilo se da je kapitalizam ne samo bolji, već čvršći i perspektivniji društveni i privredni sistem. Ipak je Amerikanac Fukuyama već govorio o „Kraju povijesti....“ Sad se pak množe strahovi i kritike ne samo kod oporbe neoliberalnom privrednom sistemu nego i kod aktivnih sudionika kapitalističkog sistema. Što daje povoda za preispitivanje i ovog sistema? Je li u pitanje stavljen čisto privredni ili i društveni model? Bi li mogla kritika kapitalizma eventualno revalorizirati socijalizam i ponuditi ga kao alternativu u bilo kojoj demokratskoj varijanti.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 42-44
  • Page Range: 27-42
  • Page Count: 16
  • Language: Croatian