MEHMED ZEKERIJAH - ZEKI ĆINARA Cover Image
  • Price 4.90 €

MEHMED ZEKERIJAH - ZEKI ĆINARA
MEHMED ZEKERIJAH - ZEKI ĆINARA

Author(s): Uzeir Bećović
Subject(s): Societal Essay
Published by: Almanah
Keywords: Niš; Pljevlja; Mehmed Zekerijah;

Summary/Abstract: Pljevaljski kraj davao je istaknute ličnosti iz svih oblika ljudske djelatnosti. Znatan broj bio je i među teolozima hrišćanske i islamske vjeroispovijesti. Isticali su se znanjem, ugledom u svojoj sredini, humanitarnim radom, posebno u razvoju skladnih međuljudskih odnosa i razumijevanja među ljudima, bez obzira na bilo koju pripadnost. Na taj način doprinosili su da se Pljevlja, sa svim svojim specifičnostima spoznaju i cijene na širim prostorima. Jedna od takvih ličnosti dvadesetog vijeka, koja je uživala veliki ugled i zauzimala najuticajnije položaje u bivšoj Jugoslaviji, između dva svjetska rata, bio je muftija Mehmed Zekerijah - Zeki Ćinara.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 21-22
  • Page Range: 113-117
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian