Sculpture in the Public Field Cover Image

Sculptura în spațiul public
Sculpture in the Public Field

Author(s): Voica Puşcaşiu
Subject(s): Visual Arts
Published by: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Keywords: public art; sculpture; popular aesthetics; arta în spaţiul public; sculptură; estetica populară

Summary/Abstract: Această cercetare se axează pe modul în care artiştii consacraţi şi lucrările lor, mai ales cele de sculptură, funcţionează în spaţiul public. Specificul acestor spaţii crează un context cu totul diferit de acela al muzeului sau al galeriei şi prin urmare nu toţi artiştii reuşesc sau îşi doresc să realizeze lucrări potrivite pentru publicul mult lărgit. Pentru a exprima mai bine aceste situaţii, mai multe exemple au fost luate în considerare din punctul de vedere al reacţiei privitorilor: de la scandalul provocat de lucrarea Tilted Arc a lui Richard Serra, la mult iubitele opere ale lui Anish Kapoor, până la cele ale lui Antony Gormley şi Damien Hirst, vom încerca să înţelegem reacţiile ce variază de la indiferenţă la furie. Particularităţiile artei din spaţiul public trebuie să fie observate şi acceptate pentru a avea o mai bună înţelegere asupra aşteptărilor tuturor celor implicaţi în acest proces. Acest lucru este important mai ales pentru profesioniştii din domeniul artistic ce tind să nu realizeze faptul că succesul unei opere de artă în acest spaţiu nu este nicidecum determinat de membrii lumii artei, fie ei alţi artişti, curatori sau critici, şi nici reputaţia sau opera artistului în sine nu are relevanţă prea mare. Fără a înclina spre o abordare populistă, au fost prezentate şi analizate posibile soluţii pentru controversele caracteristice artei din spaţiul public, pentru a încerca identificarea celei mai fezabile care ar putea să ajute la progresul acestui domeniu artistic.This research focuses on the way well-known artists and their art pieces function in the public space, with an emphasis on sculpture. The specificity of these spaces creates an entirely different context than that of the museum or gallery and therefore not all artists can, or even choose to create suitable works that manage to engage this greatly expanded audience. In order to better express this situation, several cases of renowned artists have been taken into consideration, concerning the way the public reacted to their works: from the debacle of Richard Serra’s Tilted Arc in New York, to the beloved works of Anish Kapoor, and from Antony Gormley’s Angel of the North, to Damien Hirst’s Verity we will try to understand the public’s reactions that range from indifference to outrage. The particularities of public art need to be observed and accepted in order to get a better grasp on what to expect from all those involved. This is especially important for art professionals who tend to overlook the fact that in the public arena an artwork’s success is not in any way determined by the members of the art world, be they other artists, curators or critics, nor does the rest of the artist’s œuvre have any relevance. Without leaning towards the populist approach, some solutions to public art controversies have also been analyzed in order to find the most feasible and sustainable one, that could eventually help further advances in this field of art.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 91 - 103
  • Page Count: 13
  • Language: English