Repetition: Procedures before Entity Constitutional Courts – Review Cover Image

Repetitorij: Procedure pred entitetskim ustavnim sudovima – pregled
Repetition: Procedures before Entity Constitutional Courts – Review

Author(s): Emina Hasanagić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Constitutional Court; Repetitorium; Bosnia and Herzegovina; entity;

Summary/Abstract: Budući da je Bosna i Hercegovina podijeljena na dva entiteta, u svakom od entiteta egzistiraju ustavni sudovi koji u pogledu ocjene ustavnosti zakona, odnosno njihove usklađenosti sa ustavima entiteta, imaju klasičnu nadležnost. Uspostavljanje tzv. regionalnih ustavnih sudova pored državnih ili saveznih ustavnih sudova nije novina. Bitno je navesti da niti jedan od dva entitetska ustavna suda nema apelacionu nadležnost, odnosno ustavni tekst ne pruža mogućnost pojedincu da se obrati jednom od ovih sudova sa zahtjevom za zaštitu ljudskih prava, kao što je to slučaj sa Ustavnim sudom BiH. Takva ustavna rješenja, iako nisu neuobičajena za ustavne sudove, ove sudove ne čine efektivnim zaštitnicima ljudskih prava u punom smislu te riječi. To važi pod pretpostavkom da se izuzima njihova uloga u zaštiti ljudskih prava kroz vršenje apstraktne nadležnosti, odnosno ocjene ustavnosti ili zaštite kolektivnih prava1. Ovo je samo jedna strana problema u radu ustavnih sudova. Tu su još i međusobne razlike entitetskih ustavnih sudova.

  • Issue Year: 1/2010
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 78-88
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian