The referendum issue in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Problem referenduma u BiH
The referendum issue in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Davor Trlin
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Electoral systems
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Bosnia and Herzegovina; referendum; Federation of Bosnia and Herzegovina; Republic Srpska; Brčko district;

Summary/Abstract: Referendum je, uz javnu raspravu i građansku inicijativu, jedan vid neposrednog učešća građana u odlučivanju o pitanjima iz državne nadležnosti. U BiH se postavlja pitanje, šta može i šta smije biti predmet izjašnjavanja građana putem referenduma.

  • Issue Year: 2/2011
  • Issue No: 6
  • Page Range: 55-61
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian