BALLADS WITH THE FROZEN BRIDE MOTIVE IN THE COLLECTION OF SAIT ORAHOVAC- SEVDALINKA, BALLAD AND ROMANS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image
  • Price 3.00 €

BALADE SA MOTIVOM SMRZNUTE NEVESTE U ZBIRCI SAITA ORAHOVCA - SEVDALINKE, BALADE I ROMANSE BOSNE I HERCEGOVINE
BALLADS WITH THE FROZEN BRIDE MOTIVE IN THE COLLECTION OF SAIT ORAHOVAC- SEVDALINKA, BALLAD AND ROMANS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Medisa Kolaković
Subject(s): Customs / Folklore, Poetry, Bosnian Literature
Published by: Almanah
Keywords: Sait Orahovac; Collection of poetry; Sevdalinka; Balad;

Summary/Abstract: Sevdalnike, balade i romanse Bosne i Hercegovine – Saita Orahovca, štampane su 1968. godine u Sarajevu, kao jedno od izdanja Biblioteke Kulturno nasljeđe. Od 746 pesama, objedinjenih u zborniku, najzastupljenije su sevdalinke (438 pesama), zatim slede romanse (209 pesama), dok je žanr balade zastupljen sa 99 naslova. U predgovoru, podeljenom u četiri celine, Orahovac otkriva kako je još u ranoj mladosti imao nameru da načini zbornik narodnih sevdalinki, balada i romansi koji bi predstavljao lirsku komponentu i njegov doprinos vrednim zbirkama prethodnika, među kojima su Luka Marjanović, Nikola Kašiković i Kosta Herman. Orahovčeva svest o izuzetnoj vrednosti bosanskog folklornog blaga, želja da se ono prikupi, kao i iskrena ljubav prema njemu, rezultirali su ovim zbornikom.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 27-28
  • Page Range: 41-46
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian