INTROSPECTION:
  • Price 4.00 €

INTROSPEKCIJA: SABLJA ĆAMILA SIJARIĆA I DERVIŠ I SMRT MEŠE SELIMOVIĆA
INTROSPECTION: "SABLJA" BY ĆAMIL SIJARIĆ AND "DERVIŠ I SMRT" BY MEŠA SELIMOVIĆ

Author(s): Lidija Bošković
Subject(s): Comparative Study of Literature, Bosnian Literature, Montenegrine Literature
Published by: Almanah
Keywords: Ćamil Sijarić; Meša Selimović; "Sablja"; "Derviš i smrt";

Summary/Abstract: Pripovedanje Ćamila Sijarića, bar kada su u pitanju njegove pripovetke, karakteriše spoljašnja vizura, fragmentarnost, nepotpune fabularne linije i odsustvo motivacionih čvorišta. U pripoveci Sablja Sijarić se, međutim, oprobao u dijametralno suprotnom postupku: postupku introspekcije, živog i detaljnog sekciranja emocija, dilema i patnje glavnog lika, i to, što je naročito važno – glasom samog tog lika.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 29-30
  • Page Range: 47-63
  • Page Count: 17
  • Language: Bosnian