Reflections on the technological people Cover Image

Mõtisklusi tehnoloogilisest inimesest
Reflections on the technological people

Author(s): Ott Puumeister
Subject(s): Sociology, Philosophy of Science, Social development, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Eesti Semiootika Selts

Summary/Abstract: Kuidas vaadelda tehnoloogiat ja tehnikat suh(e)tes inimes(t)ega? Kas keskenduda vastandusele, isegi vastasseisule, ning küsida, kuidas tehnoloogia takistab inimese tõelise olemuse avaldumist ning sellele olemusele pärisomaste omaduste praktiseerimist? Selline vaade oleks kahtlemata reduktsionistlik ning eeldaks essentsialistliku vaatepunkti omaksvõttu, mille põhjal oleks võimalik määratleda inimene tema tõelises olemises/olemuses. Peab lisama, et inimese määratlemine vastanduses tehnoloogiale ilmneb õigupoolest võimatuna: inimest on liigina just nimelt määratletud kui tööriistu kasutavat looma.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 13
  • Page Range: 165-173
  • Page Count: 9
  • Language: Estonian