A LOOK ON THE LANGUAGE IN "THE MARRIAGE OF SMAILAGIC MEHO" BY AVDO MEĐEDOVIC Cover Image
  • Price 5.90 €

POGLED NA JEZIK “ŽENIDBE SMAILAGIĆ MEHA” AVDA MEĐEDOVIĆA
A LOOK ON THE LANGUAGE IN "THE MARRIAGE OF SMAILAGIC MEHO" BY AVDO MEĐEDOVIC

Author(s): Vojislav P. Nikčević
Subject(s): Montenegrine Literature
Published by: Almanah
Keywords: Montenegrian literature; Avdo Međedović; epic poetry;

Summary/Abstract: Za cjelokupno djelo velikoga crnogorskog i bošnjačko-muslimanskog epskoga pjesnika-pjevača Avda Međedovića već je rečeno da se svojijem dometom izdiže na nivo najboljih ostvarenja u slavenskoj i evropskoj epici. Sam je u razgovoru s Nikolom Vujnovićem 31. jula 1935. godišta izjavio da je iz Bijelog Polja, opštine Rasovo i sela Obrov. On je, dakle, Crne Gore list, poput rođenjem ili pak po podrijeklu najvećijeh epskih pjesnikapjevača kakvi su: Tešan Podrugović, starac Milija Medenica iz Kolašina, Filip Višnjić, starac Raško takođe iz Kolašina i Stojana Lomović. S njima čini isti krug kako po vrijednosti svoga djela, tako i po etničkome (crnogorskom) i jezičkom (opet crnogorskome) podrijeklu. Naravno, u odnosu na njih se idejno-politički nalazio na suprotnoj strani; on kao musliman i oni kao hrišćani na različitijem pozicijama između ranije dvaju zaraćenijeh neprijateljskih tabora - Crne Gore i Osmanske imperije. To ga je i opredijelilo da se nacionalno (subjektivno) deklariše da pripada bošnjaštvu.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 31-32
  • Page Range: 329-339
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian