NARRATIVE MOSAIC OF THE "STAR OF DAVID" NOVEL FROM ZUVDIJA HODZIC Cover Image
  • Price 5.90 €

NARATIVNI MOZAIK ROMANA „DAVIDOVA ZVIJEZDA“ ZUVDIJE HODŽIĆA
NARRATIVE MOSAIC OF THE "STAR OF DAVID" NOVEL FROM ZUVDIJA HODZIC

Author(s): Tatjana Bečanović
Subject(s): Montenegrine Literature
Published by: Almanah
Keywords: "Davidova zvijezda"; Zuvdija Hodžić; Novel;

Summary/Abstract: U romanu Davidova zvijezda dolazi do umnožavanja tačaka gledišta sa kojih se predočava narativna zbilja, koja upravo zbog toga pokazuje visok stepen razglobljenosti i fragmentarnosti. Pri tom se prikazivački reflektor ne usmerava introspektivno, na prikazivanje drame svesti pojedinih junaka, već se razuđena naracija usmerava spolja na istorijske, etnografske, političke i socijalne činjenice, a u siže se uključuju i elementi porodične hronike. Na taj način razbija se iluzija neposrednosti i otvoreno ukazuje na posredovanost epskog toka i dominaciju dijegezisa, čime se ugrožavaju načela personalne pripovedačke situacije i dramskomimetičke paradigme, tipične za modernističke narativne strukture. Pripovedači različitog intelektualnog, psihološkog i emotivnog sklopa uvek različito artikulišu svoju priču, a zahvaljujući umnožavanju pripovednih perspektiva aktiviraju se različite tačke gledišta sa kojih se posreduje centralna prostorna struktura romana – granica, koja zahvaljujući simboličkim usložnjavanjima postaje mnogo više od prostornog fenomena. Priču navodno kazuje David Šahan, ali o sebi dosledno govori u trećem licu, to jest u Er-Formi.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 33-34
  • Page Range: 113-126
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian