Notes to the Declaration of the common language Cover Image

Bilješke uz Deklaraciju o zajedničkom jeziku
Notes to the Declaration of the common language

Author(s): Nikola Petković
Subject(s): South Slavic Languages
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca
Keywords: Declaration of the common language;

Summary/Abstract: Na pitanje: jesam li, kao korisnik jezikâ i njihov su–kreator (ostvarujući se uglavnom u mediju književnosti, znanosti o književnosti i književne kritike) ili nisam pozvan javno se o jeziku očitovati, kreirati jezičnu politiku, re–kreirati i korigirati jezik(e), imenovati ih i teritorijalno distribuirati, i, na kraju krajeva, osobnim sudjelovanjem u bilo kakvoj inicijativi koja se tiče jezika, odgovorno i kompetentno kao osoba struke1, bezrezervno podržavati inicijative o jeziku, manifeste, pamflete i deklaracije..., moj je odgovor negativan!

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 01+04
  • Page Range: 159-166
  • Page Count: 8
  • Language: Croatian