AHDNAMA FROM MURAT III TO THE CITIZENS OF BAR FROM 1575. Cover Image
  • Price 4.00 €

AHD-NAMA MURATA III STANOVNICIMA BARA IZ 1575. GODINE
AHDNAMA FROM MURAT III TO THE CITIZENS OF BAR FROM 1575.

Author(s): Hamdija Šarkinović
Subject(s): Constitutional Law, 16th Century, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Ahd-nama; Murat III; Bar; 1575;

Summary/Abstract: U našim pravnim naukama ustavna istorija predstavlja nedovoljno proučeno područje. Moderna ustavnost počinje raspadom feudalne države, a u razvoju te iste države postojalo je dosta dokumenata koji se mogu nazvati klicama moderne državnosti čije je upoznavanje preduslov razumijevanja prvih pisanih ustava. Prvi i najpoznatiji od ovih dokumenata je Magna Carte libertatum (Velika povelja o slobodama) od 15. juna 1215. donijeta u borbi između engleskih feudalaca i njihovog vladara Jovana »bez zemlje«, koja se odnosila na jedan sloj engleskog plemstva-barone i zato je u prvim godinama svog važenja i nazvana i nazvana »Carta Baronum«. Ona je svakom slobodnom čovjeku garantovala izvjestan stepen zaštite protiv zloupotrebe kraljeve vlasti, što je u to vrijeme bio samo baron. U 63 paragrafa Magna Carta posebno ograničava sudske prerogative kralja, propisujući zakonitost u lišavanju slobode i pravo na zakonito suđenje. Baronima je priznato i pravo na pobunu protiv vladara u slučaju da se ne pridržava obaveza propisanih Poveljom.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 35-36
  • Page Range: 305-311
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian