The Frog Battle (Batrakhomyomakhai) Cover Image

Kurbağa- Fare Savaşi (Batrakhomyomakhai)
The Frog Battle (Batrakhomyomakhai)

Author(s): - Homer
Contributor(s): Ayşen Sina (Translator)
Subject(s): Literary Texts, Cultural history, Ancient World, Greek Literature
Published by: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Summary/Abstract: İ.Ö.VI. yüzyılda İlyada ve Odysseia destanlarının metni son biçimini almış ve bunlar hem Atina’da kutlanan büyük Panathenaia şenliklerinde hem de gezgin ozanlar tarafından özel gösteri ya da yerel şenliklerde okunmuşlardır. Ama Homeros yalnızca insanları eğlendirmeye hizmet etmemiş, en önemlisi klasik dönem boyunca eğitimin temeli olmuştur. Aslında epik gelenek Yunan tarihinin çok daha gerilerine dek uzanır ve Homeros’tan sonra da devam eder. Özellikle, Yunanistan’ın şanını yücelten Homeros’un İlyada destanı, yok olmuş savaşçı ve feodal bir toplumun zaferini ve yaşam ülküsünü yansıtmıştı. Epik şiire can veren bu kahramanlık dünyası Homeros ile sona ermiş olmakla birlikte, epik gelenek bir edebiyat etkinliği olarak varlığını sürdürmeyi devam edecek ve Yunanistan’da uzun süre bu büyük ozanın çizgisinde yaratılan epik eserlerin Homeros’a bağlanmasına yol açacaktı.

  • Issue Year: 16/2010
  • Issue No: 64
  • Page Range: 201-214
  • Page Count: 14
  • Language: Turkish