Customs officer and Annushka Cover Image
  • Price 5.00 €

Carinik i Anuška
Customs officer and Annushka

Author(s): Dževad Karahasan
Subject(s): Russian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: The Master and Margarita; Bulgakov; Goethe; Faust;

Summary/Abstract: "Majstor i Margarita" Mihaila Bulgakova sasvim razgovijetno se doziva s dva velika klasična djela evropske tradicije i tim dozivanjem brani klasični koncept književnosti to jest dokazuje kako je i u našem stoljeću, izrazito anti-klasičnom u svakome zamislivom smislu, klasična književnost moguća. (Klasičnim ovdje nazivam djelo koje, ne gubeći ništa od svoje jedinstvenosti, okuplja u sebi mnoga djela, utemeljujući to okupljanje na korespondenciji a ne na citiranju.) Ta dva djela s kojima "Majstor i Margarita" korespondira sasvim očigledno su Danteova "Božanska komedija" i Goetheov "Faust".

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 34-35
  • Page Range: 110-111
  • Page Count: 2
  • Language: Bosnian