Study of Constitutional Rights in the Higher Education System in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Izučavanje predmeta Ustavno pravo u sistemu visokog obrazovanja u BiH
Study of Constitutional Rights in the Higher Education System in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Ena Gotovuša
Subject(s): Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Civil Law, Higher Education
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Higher Education System; Constitutional Right; Bosnia and Herzegovina;

Summary/Abstract: U Bosni i Hercegovini nastavni i istraživački rad obavlja ukupno 45 visokoškolskih ustanova, od toga deset javnih i 35 privatnih. Podjela nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja uslovljena je složenom državnom organizacijom Bosne i Hercegovine. Za ovu iznimno bitnu oblast, koja bi trebala da obrazuje buduće naraštaje i da doprinese razvoju i napretku države, nadležno je čak 14 ministarstava. Na državnom nivou koordinirajuću ulogu ima Ministarstvo civilnih poslova. U Republici Srpskoj za oblast visokog obrazovanja nadležno je Ministarstvo prosvjete i kulture RS, u Federaciji BiH Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta koje je odlukom Ustavnog suda FBiH proglašeno neustavnim, te deset kantonalnih ministarstava obrazovanja i Odjel za obrazovanje pri Vladi Brčko Distrikta.

  • Issue Year: 4/2013
  • Issue No: 12
  • Page Range: 23-30
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian