Public Health Protection in Austria - Institute of Ombudsman for Patients' Rights (Patientenanwaltschaft) Cover Image

Javnopravna zaštita pacijenata u Austriji – institut zastupnika za prava pacijenata (Patientenanwaltschaft)
Public Health Protection in Austria - Institute of Ombudsman for Patients' Rights (Patientenanwaltschaft)

Author(s): Mirha Karahodžić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Health and medicine and law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public Health; Austria; Patients' rights; Ombudsman;

Summary/Abstract: Austrijski sistem zaštite pacijenata počiva na modelu uspostavljanja zastupnika za prava pacijenata (Patientenanwalt, Patientenanwaltschaft) koja su integrirana u udruženja. Udruženja zastupnika za prava pacijenata su nezavisne i autonomne institucije javne zdravstvene uprave, koje imaju zakonom utvrđen zadatak da rješavaju sporove vansudskim poravnanjem kako bi se zaštitili interesi ugroženih pacijenata. Zastupnici u svom radu sarađuju sa pravnicima i advokatima, institucijom ombudsmana u državi kao i sa bolnicama, osiguravajućim društvima i ljekarima.

  • Issue Year: 4/2013
  • Issue No: 14
  • Page Range: 69-72
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian