Islam and Muslims in Guyana: Divisions, State Welfare and Links with the Muslim World Cover Image

Islam i muslimani u Gvajani: podele, dobrobit države i veze sa muslimanskim svetom
Islam and Muslims in Guyana: Divisions, State Welfare and Links with the Muslim World

Author(s): Vladimir Ćirić
Subject(s): Public Administration, Government/Political systems, Welfare systems, History of Islam
Published by: Centar za religijske nauke "Kom"
Keywords: Islam;Muslim;Guyana;tradition;Indian subcontinent;the Islamic Organization;international relations;

Summary/Abstract: Gvajana je sa ukupnom populacijom od 7,3 odsto muslimana jedina zemlja zapadne hemisfere koja je stalna članica Međunarodne islamske konferencije. Osim kratkog istorijskog pregleda doseljavanja muslimana u Gvajanu sa Indijskog potkontinenta, u ovom radu su predstavljeni pojedini aspekti preko kojih se muslimani u Gvajani ostvaruju društveno i kako utiču na društvo i blagostanje gvajanskog naroda u celini. Posebno su istaknuti problemi sa kojima se gvajanski muslimani svakodnevno susreću, kao što su arabizacija, sunifikacija i sukob tradicionalističkih i reformatorskih struja. Zbog veze Gvajane sa Iranom, koja je u sve većem procvatu, u radu je obrađen i odnos između ove dve zemlje.

  • Issue Year: III/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 89-105
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian