Nepotism - a special form of conflict of interests of public officials Cover Image

Nepotizam — poseban oblik sukoba interesa javnih funkcionera
Nepotism - a special form of conflict of interests of public officials

Author(s): Dejan A. Milić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Administration, Business Ethics
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Nepotism; Conflict of interests; Public officials;

Summary/Abstract: Fenomen nepotizma se u Srbiji, u zemljama u okruženju, pa i šire, po pravilu, vezuje za nosioce javnih funkcija i za stečeni refleks dobrog broja njih da, koristeći ovlašćenja kojima raspolažu i društveni uticaj koji imaju, „favorizuju“ svoje rođake i supružnike, pribavljajući im određene „opipljive“ materijalne koristi i čineći im najrazličitije pogodnosti. Sklonost funkcionera ka nepotizmu, bez sumnje, je po društvo veoma opasan vid sukoba interesa, koji u znatnoj meri generiše sistemsku korupciju. Toliko opasan, da iziskuje podrobno upoznavanje sa njim i razmatranje delotvornih preventivnih i kaznenih oblika borbe za njegovo suzbijanje. Zbog toga je predmet ovog razmatranja nepotizam kao poseban oblik sukoba interesa i načini borbe za njegovo eliminisanje ili makar svođenje na razumnu meru, uz osvrt na praksu koju je Agencija za borbu protiv korupcije Srbije stvorila u rešavanju sukoba interesa koji su nastali usled nepotizma.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 21
  • Page Range: 23-43
  • Page Count: 21
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian