Concilium - Theological Alternative Cover Image
  • Price 4.50 €

Concilium – teološka alternativa
Concilium - Theological Alternative

Author(s): Drago Bojić
Subject(s): Christian Theology and Religion, Book-Review
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Journal "Concilium";

Summary/Abstract: Uvaženi prisutni, o međunarodnom teološkom časopisu Concilium govorit ću u kontekstu, uvjetno kazano, kulture komuniciranja Crkve, odnosa Crkve prema medijima uopće i posebno prema takozvanim (novim) masovnim medijima i mediju časopis, i perspektivi časopisa Concilium kao teološke alternative.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 38-39
  • Page Range: 240-241
  • Page Count: 2
  • Language: Croatian
Toggle Accessibility Mode