Review:

Recenzja: "Samogon. Historia i sposób jego przyrządzania w warunkach domowych". Koncepcja, projekt, realizacja graficzna, wstęp R. Maciej...
Review: "Moonshine. Its History and Preparation in the Home Setting". The Idea, project, Graphic Realization and Foreword by R. Maciej. Translated...

Author(s): Violetta Mantajewska
Subject(s): Literary Texts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 24
  • Page Range: 189-193
  • Page Count: 5
  • Language: Polish