The Russian central government elite in 2000–2008 Cover Image

(rec.) Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000–2008, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, ss. 379
The Russian central government elite in 2000–2008

Author(s): Tadeusz Dmochowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Adam Marszałek
  • Issue Year: 2/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 276-281
  • Page Count: 6
  • Language: Polish