Report on the 6th International Conference „On the
Towards a new political, socio-economic and international order in the region of Central and Eastern Europe” 25–26 VIII 2011 Łódź Cover Image

Sprawozdanie z VI międzynarodowej konferencji „Na gruzach Imperium… W stronę nowego ładu politycznego, społeczno-gospodarczego i międzynarodowego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej” odbytej w dniach 25–26 VIII 2011
Report on the 6th International Conference „On the Towards a new political, socio-economic and international order in the region of Central and Eastern Europe” 25–26 VIII 2011 Łódź

Author(s): Michał Słowikowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Conference Report
Published by: Wydawnictwo Adam Marszałek
  • Issue Year: 2/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 258-262
  • Page Count: 5
  • Language: Polish