“Milenković v. Serbia” — poštovanje načela ne bis in idem ili pravda” na bis ?
"Milenkovic v. Serbia" - respecting the principle of ne bis in idem or justice on the bis?

Author(s): Zorka Pantelić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo

Summary/Abstract: Iako znatno stariji od krivicnog prava kao akademske discipline, jedan od njegovih elementarnih postulata — nacelo ne bis in idem, tacnije problemi koji uporno egzistiraju u vezi sa poštovanjem ovog nacela — iznova je aktuelizovan. Od svih grupa principa na kojima se temelji krivicni postupak, viševekovna prisutnost pravila ne bis in idem i istrajan rad (radi njegovog utemeljenja) pravnih mislilaca i relevantnih pravosudnih instanci kao da nije doprineo njegovom pojednostavljivanju i notornosti. Naprotiv, taj problem je umesto sublimacije, dobio nove forme i pokazuje tvrdokornu upornost da se sporadicno pojavljuje u gotovo identicnim formama, kako u mikro sredini (gledano u odnosu na jedan pravni sistem) tako i na širem podrucju — svojevrsne makro celine, u koju bi spadale države pod nadzorom Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP). Pored novih oblika povrede nacela, prisutan je trend kontinuiranog ponavljanja slicne greške iz jednog pravnog sistema u drugi.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 25
  • Page Range: 79-89
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian