Chris Weller's "Bridge" analysis. Interpretation of the film as an example of "possible cinema" Cover Image

Analiza gatunkowo-estetyczna Pomostu Chrisa Markera Interpretacja lmu jako przykładu „kina możliwego"
Chris Weller's "Bridge" analysis. Interpretation of the film as an example of "possible cinema"

Author(s): Adam Domalewski
Subject(s): Film / Cinema / Cinematography, Sociology of Art
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Keywords: film; Chris Weller; film analysis; interpretation; "possible cinema";

Summary/Abstract: Artykuł omawia krótkometrażowy francuski film science fiction Pomost (La Jetée) Chrisa Markera. Pochodzący z 1962 roku, czarno-biały film składa się niemal wyłącznie z nieruchomych fotografii. Autor artykułu po krótkim streszczeniu fabuły rozważa gatunkowy i estetyczny synkretyzm obrazu Markera. Omówione są także muzyczne, rytmiczne oraz wizualne aspekty dzieła. Przy użyciu teorii „kina możliwego” Waldemara Frąca, której główne założenia zostały także przedstawione, ukazane zostały różne możliwe sposoby interpretowania filmu.

  • Issue Year: 12/2013
  • Issue No: 21
  • Page Range: 207-217
  • Page Count: 11
  • Language: Polish