Do You Read Jelena Dimitrijević? Cover Image

Читате ли Јелену Димитријевић?
Do You Read Jelena Dimitrijević?

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Gender Studies, Serbian Literature, Conference Report, Theory of Literature
Published by: Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Summary/Abstract: Округли сто о Јелени Димитријевић одржан је деветог априла на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Скуп Читате ли Јелену Димитријевић?организован е као једна од активности истраживачког пројекта Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године и састојао се од четири панела. У оквиру првог панела о делима Јелене Димитријевић у настави била су четири излагања. Љиљана Бајић је истакла да треба радити на проширивању наставног програма из књижевности у основним и средњим школама тако да он обухвати дела Јелене Димитријевић, баш као и дела других важних – маргинализованих – књижевница. Магдалена Кох је говорила о сопственој предавачкој пракси на одсецима за славистику на ниверзитетима у Пољској: дела Јелене Димитријевић део су обавезног курикулума у њеној учионици. О томе да ли је Јелена Димитријевић парадигма или изузетак говорила је Биљана Дојчиновић на основу њене заступљености у бази – али и часопису – Књиженство. Излагање Жарке Свирчев базирало се на видео материјалу који су снимили и монтирали ђаци четврте године Економске школе из Бечеја: они су сви прочитали роман.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 6
  • Page Range: 243-248
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian