Reviews Cover Image
  • Price 5.00 €

Prikazi
Reviews

Author(s): Daliborka Uljarević, Mirsad Kunić, Safet Hadrović Vrbički, Faruk Dizdarević, Senada Đešević, Esko Muratović, Saladin Burdžović, Bogić Rakočević
Subject(s): Book-Review
Published by: Almanah

Summary/Abstract: Akademik Šerbo Rastoder, mr Sait Šabotić, Leksikon Bošnjaka/Muslimana Crne Gore, Podgorica 2016, 360 strana Ibrahim Čikić, Knjiga o ljubavi, Centar za građansko obrazovanje, Podgorica 2016, 208. Rusmir Mahmutćehajić, Andrićevstvo, Clio, Milika Pavlović, Svjedok vremena cvjetanja zla hronika bez laži, Izdavač: ALMANAH – Podgorica, 2016. godine Jevrem Brković: „Tajna pisaćeg stola“ Autorsko veče: Rožaje, 07. IX 2016. Hadžem Hajdarević, Gdje si ti ovih godina, roman, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015. Rasim Gutić: Elma i vrh igle, Centar za kulturu Rožaje, 2016, 168 O nekim aspektima humanističkog diskursa istorijske nauke Šerba Rastodera Safet Hadžibulić i Rafet Hadžibulić, Hadžibulići kroz istoriju, Verlag „A“, Frankfurt am Main, 2016 Zuvdija Hodžić, „Svi moji“, Otvoreni kulturni forum, Cetinje, 2016.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 71-72
  • Page Range: 261-311
  • Page Count: 51
  • Language: Bosnian